Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ekkono, MobilityXlab @ SXSW

Diarienummer
Koordinator Ekkono Solutions AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var, att i samband med en av världens mest framstående teknikfestivaler SXSW i Austin visa på Sveriges framstående roll inom fordonsindustrin som genomgår en enorm tekniktransformation, och hur detta bygger på samverkan mellan storföretag och startups. Under MobilityXlabs paraply och arrangemang, presenterades detta vid ett antal aktiviteter på House of Scandinavia, tillsammans med Volvo, CEVT, Ericsson m.fl., och responsen var bästa bekräftelse på att budskapet gick fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att stärka bilden av Sverige som tekniskt ledande inom fordonsindustrin, i en tid av stor förändring, och att detta kräver nya tankesätt som bl.a. bygger på samverkan mellan stora och små. Bilden bekräftades av eventdeltagarna, och vi etablerade ett flertal nya kontakter.

Upplägg och genomförande

MobilityXlab, som samägs av Volvo, Volvo Cars, Ericsson, CEVT, Zenuity och Veoneer, är en plattform för samverkan mellan dessa storbolag och attraktiva startups som MobilityXlab identifierar. MobilityXlab var värd för tre aktiviteter på House of Scandinavia som är en arena i centrala Austin under teknikfestivalen SXSW, där Ekkono presenterade och deltog i paneldiskussion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Diarienummer 2019-01369

Statistik för sidan