eHälsa i hemmet

Diarienummer 2013-05228
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med agendan ´eHälsa i hemmet´ är att ge individen, oavsett ålder, möjlighet att under trygga förhållanden bo kvar hemma längre än idag om man blir sjuk, behöver omsorg eller när man önskar att få åldras i hemmet. Agendan är en handlingsplan för att positionera Sverige i framkanten av utvecklingen och för införandet av tjänster, produkter och processer som stödjer att individen kan bo kvar i hemmet längre. Avsikten ar att agendan tillsammans med andra initiativ skall ligga till grund for ett strategiskt innovationsprogram.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en agenda som olika aktörer är överens om att när den genomförs posionerar Sverige i framkanten i området ehälsa i hemmet. Agendan skall användas för att: * Ytterligare stärka Sveriges roll som förebild för övriga världen inom IKT-baserade produkter och tjänster för vård och omsorg i hemmet och dra nytta av en sådan position. * Ge svenskt näringsliv förutsättningar för att ta en ledande roll i utvecklingen av området. * Stödja och förbättra samspelet mellan välfärdens offentliga och privata utförare, näringsliv, forskning och innovation.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram i ett samspel mellan relevanta aktörer inom Sverige. Grunden för arbetet har varit 4 workshoppar där olika ämnesområden behandlats. Materialet har bearbetats och skrivarbetet har sedan fördelats på olika aktörer för att belysa området från olika perspektiv. Swedish ICT har sedan editerat och bearbetat texterna i agendan. Agenda ligger sedan grunden för en ansökan om att få bedriva ett strategiskt innovationsprogram. Arbetsformen har gynnat ett stort engagemang i arbetet och har lagt grunden för ett framtida gott samarbete där fler parter kan bjudas in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.