Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA FLOODVIEW Kluster ACQ

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Bidrag från Vinnova 4 922 739 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att skapa ett beslutsstödsystem för visualisering av effekter av nederbörd med ett förvarningssystem. Systemet utvecklades med omfattande data insamling/behandling samt integrering/vidare-utveckling av utvalda verktygen med focus på både tekniska, kommunal sektor samt försäkringsbransch m.fl. Systemet med verklighets baserade scenario analys förvändas ha stora praktisk användnings potential för beslutsfattare på olika nivåer inte minst för teknisk personal utan även för icke-teknisk tjänstemän och bedöms uppfylla projektet syfte och mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet hade 8 arbetspaket (WP) med definierade del mål. Övertag uppfyller projektet dem bestämda mål väl. Sammantaget är vi mycket nöjda med resultatet av projektet. Vi tror att resultatet vi har utvecklat kommer att ha en enorm potential för framtida arbete. Samarbetet med kanadensisk partner lägger till en ytterligare dimension till projektet. Det web-baserat beslutsstödsystem (DSS) har fått stor uppmärksamhet under demonstrationen. Vi tror starkt på att det web-baserat DSS systemet kan och bör utvecklas och förbättras i ett framtida projekt till nytta av vatten sektor.

Upplägg och genomförande

I de två pilotstäderna samlas data om avlopps- och avrinningsförhållanden. Till detta läggs såväl långsiktiga modeller för klimatförändring som detaljerade väderdata från väderprognoser. Slutligen tillförs data från olika sorters tillämpningar av s.k. LID, metoder för att minska effekten av skyfall. Av dessa data byggs en databas och ett beslutsstödsystem som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar effekten av såväl morgondagens skyfall som olika typer av nederbörd i befintliga och nybyggda områden. Alla verktyg integreras i ett web-baserat beslutsstödsystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 april 2022

Diarienummer 2016-03880

Statistik för sidan