E!FLOODVIEW Kluster ACQ

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Bidrag från Vinnova 4 999 998 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa ett webbaserat beslutsstödsystem för visualisering av effekter av kraftig nederbörd. Det ska hjälpa tjänstemän och beslutsfattare inom framför allt kommuner att välja effektiva metoder för att minska översvämningar i urbana områden. Det inkluderar ett förvarningssystem som bygger på skyfallsprognoser, avloppssystemens beskaffenhet och den fysiska miljöns egenskaper (topografi, beläggning m.m.). Dessutom vävs frågor som försäkring av egendom in. Tre pilotkommuner har valts ut i Frankrike, Kanada och Sverige för projektets genomförande.

Förväntade effekter och resultat

Beslutsfattare och tjänstemän inom såväl kommunal sektor som försäkringsbransch m.fl. har idag tillång till abstrakt information om risker, t.ex. en väderprognos som säger ´80% sannolikhet för 50-100 mm regn i morgon´. Floodview omvandlar detta till konkret information om effekter, t.ex. ´50% sannolikhet att Kaptensbron översvämmas i morgon´. Avståndet till rätt åtgärder minskar. Långsiktigt får stadsplanerare, försäkringsbolag m.fl. konkreta modeller av vilka scenarios planerad och befintlig bebyggelse kan vänta sig och vilka parametrar som kan ändras.

Planerat upplägg och genomförande

I de tre pilotstäderna samlas data om avlopps- och avrinningsförhållanden ovan och under mark. Till detta läggs såväl långsiktiga modeller för klimatförändring som detaljerade väderdata från väderprognoser. Slutligen tillförs data från olika sorters tillämpningar av s.k. LID, Low Impact Development, metoder för att minska effekten av skyfall. Av dessa data byggs en databas och ett beslutsstödssystem som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar effekten av såväl morgondagens skyfall som olika typer av nederbörd i befintliga och nybyggda områden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.