Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Efficient metalpowder process with innovative sensor technique

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ACREO, Kista
Bidrag från Vinnova 398 571 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att få kunskap om fiberoptisk mätteknik för monitorering av processtemperaturen i bandugnar är tekniskt genomförbar, identifiera möjliga processförbättringar det kan leda samt kvantifierat möjliga energi- och råmaterialbesparingar. Ytterligare syfte har varit att få kunskap kring var fortsatt utveckling krävs för att uppnå något som är industriellt försvarbart att installera i produktionsutrustning. Detta finns det nu en relativt bra uppfattning kring.

Resultat och förväntade effekter

Genom tester i labmiljö påvisat olika fiberoptiska sensorkonfigurationers fördelar och begränsningar för installation i bandugnar, utfört en testinstallation som visat att det är tekniskt möjligt att installera fiberoptiska sensorer samt att dess prestanda efter viss utveckling anses ha potential att bli fullgod för en industriell integrering i bandugnar. Identifierat möjliga processförbättringar som tekniken medger, samt gjort beräkningar på möjliga energi- och råmaterialbesparingar

Upplägg och genomförande

Att inledningsvis fysiskt studera bandugnar och utreda möjliga metoder och konfigurationer att installera en mätfiber i såväl produktions- och försöksugnar och vad som krävs för att de ska ge ett mervärde var väldigt lyckat. Dels gav det tidigt en djupare förståelse av teknikens möjligheter för utredning av möjliga processförbättringar och dels kunde relevanta tester i labmiljö startas tidigt vilket resulterade i att en genomtänkt fibersensorkonfiguration kunde tas fram och att testinstallationen blev lyckad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2019

Diarienummer 2018-04628

Statistik för sidan