Efficient comminution operation (ECO)

Diarienummer 2017-02230
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 4 995 300 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Mekanisk nedbrytning (krossning och malning) står för ca 4% av världens energiförbrukning. Dessutom kan avfallet som uppstår till följd av övermalning ha stora konsekvenser för miljön. I det här projekt kommer vi att ta fram metoder för att öka effektiviteten i nedbrytningskedjor trots variationer i exempelvis malmegenskaper och produktkrav. Detta ska åstadkommas genom att i realtid samla in mätdata om variabler såsom storleksfördelningar och att justera maskinhastigheter och andra variabler kontinuerligt för att uppnå optimerad drift.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultaten från projektet kommer att vara dynamiska modeller, skattningsalgoritmer och algoritmer för optimerad reglering i realtid för krossnings- och malningsprocesser, för både enskilda steg och hela nedbrytningskedjor. Dessa algoritmer kommer att möjliggöra minskad energiförbrukning och miljöpåverkan utan att ge avkall på produktionskapacitet och produktkvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

I en anläggning tillhörande ett brasilianskt gruvföretag kommer avancerad mätutrustning för storleksfördelning i malmströmmar att installeras. Med hjälp av mätdata från dessa och andra sensorer kommer dynamiska modeller för krossnings- och malningsprocesser att tas fram. Dessa modeller kommer att användas för att utveckla algoritmer för optimerad styrning av nedbrytningsprocesserna. Algoritmernas potential för att optimera processerna kommer att testas, i simuleringar men även implementeras i drift där så är möjligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.