Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 11 866 493 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2014-06245engelska2.pdf (pdf, 1186 kB)

Syfte och mål

Syftet är att ta fram en underhållslösning utifrån ett holistiskt perspektiv för alla aktörer kring transportlösningen. I projektet har vi tagit fram ett integrerat informationsflöde för verkstaden (digitalisering), samt lösningar som förbättrar arbetsmiljön för både mekanikern i verkstaden och effektivitetshöjande lösningar för föraren och åkeriet. Samverkan mellan aktörer involverade i transporter och underhåll har studerats för att identifiering av möjligheter till förbättrade underhållslösningar, ökad transporteffektivitet och nya affärsmodeller.

Resultat och förväntade effekter

En prototypverkstad har byggts för test och utveckling av det integrerade informationsflödet för verkstaden. Bland annat har semiautomatiska lösningar utvecklats som förbättrar arbetsmiljön i verkstaden. Förbättrad administration och automatisk samanställning av insamlad data medför förbättrade skattningar av komponenternas hälsostatus. Med nya typer av fordon såsom autonoma fordon kommer kraven på underhållslösningen öka, lösningar framtagna i projektet skapar förutsättningar för en effektiv underhållslösning med tillhörande affärslösningar.

Upplägg och genomförande

I projektet har en större studie genomförts kring den framtida transportlösningen och underhållslösningen. Detta tillsammans med dagens systemlösningar och utmaningar har vi jobbat utifrån ett holistiskt synsätt kring hur den framtida underhållslösningen bör se ut, utifrån ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv. En konceptverkstad har byggts upp och delresultat från verkstaden har testats separat i verkliga verkstäder. Vi har även tagit fram lösningar på kort sikt som stödjer både åkeriet och föraren med fordonsuppföljning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2020

Diarienummer 2014-06245

Statistik för sidan