Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Syfte och mål

Målet är att ta fram underlag till nya koncept för effektivt underhåll av hållbara transportlösningar. Det görs genom integrerat informationsflöde i verkstaden och genom att använda uppkopplade verkstadssystem, exempelvis kollaborativ robot, verktyg, reservdelshantering och resursplannering. åkeriernas planeringssystem kommer också vara en del i den uppkopplade verkstaden. Genom att införa dessa lösningar förbättras förutom transporteffektiviteten även arbetsmiljön för mekanikerna i verkstaden. Fokus ligger på nya typer av drivlinor och autonoma fordonslösningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i metoder och processer samt fordonsanpassningar för att göra de olika stegen i underhållslösningen så effektiv som möjligt. Det medför att tiden som fordonen tas ur bruk för att underhållas kan minimeras och verkstaden kan effektiviseras och kvalitetssäkringen på verkstadsarbetet förbättras samtidigt som kostnaderna för alla intressenter minskar. Projektet kommer medföra förbättrad arbetsmiljö i verksatden. Projektet kommer även behandla och utveckla framtida hållbara transport och underhålls -lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer en samverkansverkstad byggas upp. Det blir en fysik verkstad där de olika tekniska lösningaran kring verkstadeffektivitet och integrerat informationsflöde kommer utvecklas och testas. I samverkansverkstaden kommer även lösningar och metoder för delvis automatised service att utvecklas och testas. Framtida krav på utfromningen av såväl fordon som verkstadslösning kommer att tas fram vilket skapar förutsättningarna för hållbara transportlösningar och underhållslösningar där både teknik och affärsmodell anpassas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06245

Statistik för sidan