Effektivisering av kliniska processer vid djup hjärnstimulering genom molnbaserad programmering (EKLI

Diarienummer 2018-01963
Koordinator Uppsala universitet - Inst. för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 2 020 160 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång 2017-04570-en

Syfte och mål

Djup hjärnstimulering (DBS) används för symptomlindring vid livslånga neurologiska och psykiska sjukdomar och består av kronisk elektrisk stimulering av sjukdomsspecifika målområden i hjärnan. Projektet syftar till att effektivisera och optimera kliniska processer inom djup hjärnstimulering genom systematiskt nyttjande av datadriven matematisk modellering, medicinsk bildanalys och objektiv symptomkvantifiering.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade vinster ligger i kraftiga arbetstidbesparingar vid individualisering av stimuli, som för närvarande kan pågå i månader, ökad livskvalité för och arbetsförmågan hos patienterna samt mer systematisk uppföljning av sjukdomsförloppet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet implementerar i en molnbaserad tjänst och utvärderar en patientstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala modellbaserade metoder för uträkning av optimala patientspecifika DBS-stimuli som bygger på pre- och postoperativ medicinsk bildinformation och uppmätta symptom.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.