Effektivare och mer jämlik akutvård med hjälp av avancerade medicinska beslutsstödsystem

Diarienummer 2018-01942
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Bidrag från Vinnova 5 336 171 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa