Effektivare och mer jämlik akutvård med hjälp av avancerade medicinska beslutsstödsystem

Diarienummer 2018-01942
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Bidrag från Vinnova 5 336 171 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång 2017-04570-en

Syfte och mål

Uppskattningar gör gällande att överinläggningen av patienter som söker akut sjukvård med bröstsmärtor kostar sjukvården i Sverige hundratals miljoner kronor årligen. Utredningen av dessa patienter syftar primärt till att utesluta eller fastställa akut koronart syndrom (hjärtinfarkt och instabil kärlkramp). Vårt projekt syftar till att ta fram ett medicinskt beslutsstödsystem som ska göra handläggningen av denna patientgrupp effektivare och mer jämlik, samtidigt som den höga patientsäkerheten bibehålls.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar att projektet kommer att bidra till fortsatt säker men effektivare handläggning (dvs. kortare vänte- och vistelsetider på sjukhuset) av patienter som söker akut sjukvård med bröstsmärta. Vi förväntar också att den föreslagna lösningen minskar förekomsten av medicinskt omotiverade skillnader i handläggning mellan olika befolkningsgrupper, mellan män och kvinnor men exempelvis också mellan olika socioekonomiska grupper och mellan svensk- och utlandsfödda. I förlängningen förväntar vi att vår lösning även kan användas för andra patientgrupper.

Planerat upplägg och genomförande

I den föreslagna lösningen används artificiell intelligens och maskininlärning för automatisk inhämtning, systematisering och kategorisering av data avseende patientens nuvarande och tidigare vårdkontakter från journalsystem och andra hälsodataregister. Dessutom utvecklas en ny prediktionsmodell som utnyttjar omfattande uppgifter om exempelvis symtom, biomarkörer och patientens sjukhistoria för att förbättra diagnostiken och effektivisera handläggningen.

Externa länkar

Projekt med syfte att ta fram ett medicinskt beslutsstöd för effektivare handläggning av patienter med bröstsmärta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.