Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekter av en reseinformationstjänst

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 690 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - februari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att undersöka effekten av en reseinformationstjänst ur konsumentperspektiv, samhällsperspektiv och producentperspektiv. Projektet avses resultera i en doktorsavhandling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet förväntas visa effekterna av den informationstjänst som byggts upp i syfte att bl. a. bidra till ökat resande bland äldre och funktionshindrade resenärer. Resultatet kommer att bidra till bättre informationstjänster för resenärer i framtiden, särskilt för äldre och funktionshindrade resenärer.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomförs i fyra delar: 1. Litteraturstudie; brukarnas resande och behovet av information 2. Analys av informationssystemet 3. Effekten/nyttan av systemet 4. Sammanfattande analys Till projektet knyts en referensgrupp bestående av representanter för konsumenterna, samhället och producenterna, samt för sektorsmyndigheterna Vägverket och Banverket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02364

Statistik för sidan