Effekter av en reseinformationstjänst

Diarienummer 2005-02364
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 690 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att undersöka effekten av en reseinformationstjänst ur konsumentperspektiv, samhällsperspektiv och producentperspektiv. Projektet avses resultera i en doktorsavhandling.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet förväntas visa effekterna av den informationstjänst som byggts upp i syfte att bl. a. bidra till ökat resande bland äldre och funktionshindrade resenärer. Resultatet kommer att bidra till bättre informationstjänster för resenärer i framtiden, särskilt för äldre och funktionshindrade resenärer.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomförs i fyra delar: 1. Litteraturstudie; brukarnas resande och behovet av information 2. Analys av informationssystemet 3. Effekten/nyttan av systemet 4. Sammanfattande analys Till projektet knyts en referensgrupp bestående av representanter för konsumenterna, samhället och producenterna, samt för sektorsmyndigheterna Vägverket och Banverket.

Externa länkar

http://www.tft.lth.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.