ECSEL 2016 IA EuroPAT-MASIP Advanced Vacuum

Diarienummer 2017-01846
Koordinator Advanced Vacuum Distribution AB
Bidrag från Vinnova 9 672 442 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

EuroPAT-MASIP projektet kommer att stärka den europeiska halvledartillverkningen position genom fokuserade åtgärder inom halvledar- & MEMS förpackningar. Halvledarförpackning, montering & provning involverar de flesta av halvledar värdekedjan, som sträcker sig från materialleverantörer, programvara, design & förpacknings företag som är fokuserade på nya metoder. Europeiska halvledartillverkning positionen förstärks genom de strategiska målen för EuroPAT-MASIP. Särskilt Advanced Vacuum för att utveckla en ny wafer "dicing" strategi för hög produktivitet.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingsprojekt gör det möjligt att få tillgång till full Fan Out Wafer Level Packaging produktion i Europa för att svara på specifika behov i samband med Industri 4.0 strategi och Internet of Things, som efterfrågar heterogena paketlösningar. Advanced Vacuum utveckling är en av de viktigaste lösningarna att uppgradera produktiviteten i IC tillverkningslinjen och tillhörande kostnader / marginal. Utvecklingen kommer öka konkurrenskraften & global marknadsandel på den europeiska halvledarindustrin samt främja kompetens & kapacitet av europeiska halvledar förpackningar

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att konsolidera och utöka ledningen i den europeiska halvledar bearbetning know-how, genom att utveckla och främja SiP förpackningar som rör tekniska och tillverkningsbyggstenar, som betjänar alla relevanta industrisektorer: Vi kommer att producera modellering, design och simulering av förpackningar, utrustning, material och tillhörande förpackningsprocesser och karakterisering. Vi påskyndar tillverkningen av den nya tekniken och förkortar tiden till marknaden genom att visa de nya funktionerna i industriella behovsbaserade applikations Pilots

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.