ECSEL 2017 RIA AFarCloud Spacemetric

Diarienummer 2018-01777
Koordinator SPACEMETRIC AB
Bidrag från Vinnova 444 444 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

AFC ger en distribuerad plattform för autonomt jordbruk för realtidsintegration och samarbete mellan jordbrukssystem. Plattformen integreras med mjukvara och jordbruksmaskiner samt stödja jordbruk inklusive övervakning och beslutsstöd. AFC använder demonstratorer, inklusive skörde- och djurhållningsscenarier för att testa fuktioner och validera resultat. Spacemetric: - stödjer med sin mjukvara Keystone import, lagring och delning av bilder och metadata till slutanvändare. - interagerar med UAS-producenter och -användare samt utvecklar och förbättrar Keystone.

Förväntade effekter och resultat

För projektets del förväntas Spacemetrics medverkan bidra till förbättrade metoder för användning av UAV för jordbruksapplikationer, inklusive utveckling av befintliga mjukvarulösningar för hantering av jordbruksdata från UAV. För Spacemetrics del förväntas arbetet ge värdefulla erfarenheter som utvecklar och förbättrar företagets mjukvara Keystone.

Planerat upplägg och genomförande

Spacemetric kommer ställa till förfogande en robust, bärbar dator, utrustad med en enkel och användarvänlig version av vår bildhanteringsmjukvara Keystone. Inom ramen för de timmar vi har i projektet hoppas vi kunna samverka med två till fyra UAS-användarteam och att utbilda dem inför användningen av Keystone. Teamen kommer också att kunna ansluta till en Keystone-server i Sollentuna för ytterligare tillgång till andra data, exempelvis meteorologiska data. Teamens erfarenheter kommer att inarbetas i Keystone samt ge ny metodik för användning av UAV för jordbruksapplikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.