ECSEL 2017 RIA AFarCloud RISE Acreo

Diarienummer 2018-01458
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 014 225 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla metoder och teknik för att effektivisera jordbruket. Målet är att göra det möjligt för många att bedriva hållbart jordbruk i flera avseenden som utnyttjande av resurser, minimera behovet av expertkunskap och generellt sätt öka automationsgraden. Huvudsyftet för RISE Acreo är att vidareutveckla, anpassa och tillämpa sensorer och sensorsystem för att ge tillförlitlig och relevant information, som kan integreras i halvautonoma och helautonoma system, och som kan skickas upp till molnet för dataanalys för att ge bra beslutsstöd till jordbruket.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande projektet vill resultera i en distribuerad plattform för halv- och helautonomt jordbruk som möjliggör integration och användning av cyberfysikaliska system och metoder i realtid för att bedriva mer hållbara processer. Plattformens användning ska på sikt öka effektiviteten, produktiviteten, djurs hälsa, livsmedelskvaliteten samt minska arbetskraftskostnaderna och miljöpåverkan, framförallt gällande energi- och vattenanvändning. Samverkan ökar kompetens, affärsmöjligheter och ska lyfta utveckling av det digitala jordbruket i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

RISE Acreo deltar i de flesta arbetspaket och leder projektets WP5 Sensorer och Aktuatorer. Initialt deltar RISE i WP2 som lägger grunden till projektet och som specificerar och koordinerar systemen som ska utvecklas och hur de ska implementeras i de lokala och holistiska AFarCloud demonstratorer som tas fram och testas i WP7 där även Acreo deltar. Acreo har en mindre roll i WP3 och WP6 men leder Task 4.1 Pre-processing and Data Fusion i WP4 Environment Characterisation Platform. De kvarstående WP1 och WP8 är för Projektledning samt Exploatering och Disseminering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.