ECSEL 2017 RIA aFarCloud “Mälardalens högskola”

Diarienummer 2018-01459
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 845 450 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel