ECSEL 2017 RIA AFarCloud Senseair AB

Diarienummer
Koordinator SenseAir AB
Bidrag från Vinnova 1 620 650 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med projektet att utveckla metoder och teknik för att effektivisera jordbruket. Målet är att göra det möjligt för många att bedriva hållbart jordbruk i flera avseenden som utnyttjande av resurser, minimera behovet av expertkunskap och generellt sett öka automationsgraden.

Förväntade effekter och resultat

Ökad automationsgrad och metoder för att bedriva mer hållbara processer. Ska bidra till att producera mat billigare och även minska resursbehovet, framförallt energi och vatten.

Planerat upplägg och genomförande

Senseair kommer framförallt att bidra i WP5 med nya gassensorer utvecklade för applikationer och behov inom jordbruket. I övriga arbetspaket kommer Senseair att bistå med nödvändig support för att projektet som helhet ska flyta på.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2020

Diarienummer 2018-01765

Statistik för sidan