ECSEL 2017 RIA AFarCloud Senseair AB

Reference number
Coordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Funding from Vinnova SEK 1 620 650
Project duration September 2018 - August 2021
Status Ongoing
Venture ECSEL

Purpose and goal

Syftet med projektet att utveckla metoder och teknik för att effektivisera jordbruket. Målet är att göra det möjligt för många att bedriva hållbart jordbruk i flera avseenden som utnyttjande av resurser, minimera behovet av expertkunskap och generellt sett öka automationsgraden.

Expected results and effects

Ökad automationsgrad och metoder för att bedriva mer hållbara processer. Ska bidra till att producera mat billigare och även minska resursbehovet, framförallt energi och vatten.

Planned approach and implementation

Senseair kommer framförallt att bidra i WP5 med nya gassensorer utvecklade för applikationer och behov inom jordbruket. I övriga arbetspaket kommer Senseair att bistå med nödvändig support för att projektet som helhet ska flyta på.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 4 April 2018

Reference number 2018-01765

Page statistics