ECSEL 2016IA Productive4.0 LTU

Diarienummer 2017-01863
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 18 180 153 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Productive4.0 syftar till informations teknologi baserat på IoT och System av System som integrerar "supply chain" och "product life time" inom producerande industri, t.ex. fordonsindustri och konsumentprodukter. Målsättningen är att definiera och implementera en vidareutveckling av Arrowhead Framework som skall verifieras i ett antal produktions scenarios. I Sverige ligger detta produktions scenario på Volvo och deras produktion av lastbilar.

Förväntade effekter och resultat

Verifierad System av System automations teknik som verifierats i verklig industri miljö. Detta förväntas leda till nya system produkter från ett antal Productive4.0 partners samt installation och nyttjande av dessa system produkter för produktions automation hos partners med produktion av gods och tjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Tre årigt projekt som genomförs i 3 cykler med teknik demonstrationer i varje cykel. Projektet är uppdelat i 11 arbetspaket. LTU kommer tillsammans med BnearIT att leda arbetspaket 1 som adresserar systemarkitektur for IoT automation och System av System integration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.