ECSEL 2016 RIA MegaM@Rt2 MDH 1.0

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 777 363 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

MegaM@Rt2 syftar till att skapa metoder och verktyg för kontinuerlig utveckling och validering av stora och komplexa industriella system. Genom att utnyttja fördelarna med skalbara modellbaserade metoder kommer detta att ge fördelar i form av avsevärt förbättrad produktivitet, kvalitet och förutsägbarhet av dessa system.

Förväntade effekter och resultat

MegaM@Rt2 tar modellbaserad utveckling till nästa nivå för att hjälpa den europeiska industrin att minska sina utvecklings- och underhållskostnader samt att öka sin produktivitet och kvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

MegaM@Rt2 kommer att bygga vidare på: (i) MARTE, SysML och andra modeller för att uttrycka systemets funktionella och icke-funktionella egenskaper; (ii) modellbaserade verifierings- och valideringsmetoder vid konstruktion och runtime; (iii) metoder för modellhantering / megamodellering; (iv) metoder för spårbarhet över stora multi-disciplinära modeller; (v) metoder för identifiering av systemavvikelser och berörda designelement i syfte att skapa en skalbar ram för modellbaserad kontinuerlig utveckling ochvalidering av stora och komplexa industriella system.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2017-02005

Statistik för sidan