Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

ECSEL 2016 RIA MegaM@Rt2 MDH 1.0

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 777 363 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

MegaM@Rt2 gav MDH möjligheten att utöka sitt samarbete med BT, VCE och europeiska partners. MDH kunde experimentera med nya metoder och verktyg för modellbaserad validering av tågstyrningssystemet samt variabilitetshantering av motorstyrsystemen på VCE. MDH kunde uppfylla detta i starkt samarbete med BT, VCE och andra europeiska partners som Smartesting (Frankrike). MDH arbetade med BT och VCE för att testa de nya metoderna och verktygen i deras användningsfallsscenarier.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans med BT och VCE experimenterade MDH med nya verktyg för modellbaserad utveckling och validering av tågstyrningssystemet samt variabilitetshantering av motorns styrsystem. Dessa verktyg tillhandahölls antingen av konsortiet eller utvecklades av MDH. Verktygens utvärdering av BT´s och VCE´s användningsscenarier resulterade i förbättringar över utvecklings- och valideringsfaserna.

Upplägg och genomförande

MDH koordinerade projektet och var på det viset djupt involverad i projektets alla delar. Det svenska klustret deltog aktivt i projektet. Totalt 13 svenska klustermöten genomfördes under tre år, där projektresultaten presenterades. Detta förutom de europeiska plenarmötena som hölls två gånger om året. MDH-samarbete med bransch- och arbetspaketledare gick bra i hela projektet. Detta återspeglas i färdigställda leveranser. MDH kunde också validera flera verktygsprototyper på BT- och VCE-användningsscenarier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2021

Diarienummer 2017-02005

Statistik för sidan