ECSEL 2016 IA Productive4.0 VOLVO LASTVAGNAR AB

Diarienummer 2017-02065
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 959 959 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Huvudmålet med Productive4.0 är att uppnå betydande förbättringar inom digitaliseringen av den europeiska industrin medelst elektronik och IKT. Projektet syftar i slutändan till vardaglig tillämpning inom alla industrisektorer, med mognadsgrad upp till TRL8. Olika industriella domäner adresseras med en och samma metod - digitaliseringens. Projektet har ett holistiskt system perspektiv med fokus på tre pelare; digital produktion, distributionskedjor och nätverk samt PLM (Product Product Life Cycle Management).

Förväntade effekter och resultat

Digitalisera industri - TRL6-8 implementering i perspektiv av ett leverantörnätverk Utveckla standarder & driftskompatibilitet - Ekosystem kopplat till TRL6-8 driver standardisering Göra det mesta av dataekonomi & cloud computing - Industriell skala ger en ingång till bigdataera. Potential påvisas i verktyg för att hitta trender, definiera åtgärder mm Frigöra fördelar med e-tjänster & främja digitala färdigheter - Universitet, industri och serviceorganisationer möjliggör utbildning i digitaliseringsagendas fokusområden och drivs framåt av verklig industridata

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 10 arbetspaket (WPs) med individuella mål och nedbrutna i delaktiviteter. WP1 Arkitektur & koncept för digital industri - Volvo bidrar WP2 Miljö för digital industri WP3 Innovativa möjliggörare för IoT-komponenter (HW/SW) WP4 Processvirtualisering WP5 Förvaltning av digital produktion, leverantörskedjor och produktlivscykel WP6 Standardisering WP7 Exploateringsramverk WP8 Automation & digitalisering pilotlinjer och testbäddar - Volvo aktiva i T8.1.4 Industriella IoT/CPS-system WP9 Produktanvändarfall WP10 Projektledning & resultatspridning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.