ECSEL 2015 RIA AMASS OHB

Diarienummer 2016-01627
Koordinator OHB SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 840 822 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Det yttersta målet är att sänka certifieringskostnaderna genom att etablera en ny helhetssyn och en orienterad strategi för arkitekturdriven säkerhet, multi- concern-säkerhet och för sömlös interoperabilitet mellan säkerhet / certifiering och teknisk konsultverksamhet tillsammans med tredjeparts verksamhet (externa bedömningar, leverantörsförsäkran). Målen inkluderar: -50% kostnadsminskning för certifiering -40% kostnadsminskning för produkt(åter)certifiering genom återanvändning -60% ökad interoperabilitet för certifieringsverktyg

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter inkluderar: -ökat Automatiserat stöd för kvalitetssäkring och certifieringsåtgärder -öka återanvändning av certifieringsprodukter i olika domäner för kvalitetssäkring och certifiering -öka antalet befintliga verktyg som sömlöst interopererar, genom AMASS resultat -öka antalet befintliga processer som sömlöst interopererar, genom AMASS resultat -Disseminationsaktiviteter via externa medel -Standardisations initiativ

Planerat upplägg och genomförande

AMASS kommer att skapa och befästa en verktygsplattform för certifiering öppen för hela Europa, ett ekosystem och ett uthålligt nätverk som spänner över de största vertikala marknaderna för CPS. Vi börjar genom att kombinera och utveckla tekniska lösningar mot validerade slutanvändarverktyg och kommer att förbättra och utföra ytterligare forskning om nya områden som inte omfattas av tidigare lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.