Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2015 RIA AMASS OHB

Diarienummer
Koordinator OHB SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 606 263 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med AMASS var att utvärdera målen: Multi-Concern Assurance, sömlös driftskompatibilitet och cross / intra-domain-återanvändning. D.v.s: - Sömlös länk vid systemmodellering (beteende, säkerhet, etc.) - Sömlös länk vid processmodellering (faser, ansvarsområden, arbetsprodukter etc. i överensstämmelse med ECSS-Q-ST-80C) - Automatisk generering av garantiartefakter (t ex produkt såväl som processbaserade argument). - Systematisk återanvändning av process- och produktbaserade teknik- och garantiartefakter. - Metodiskt stöd och riktlinjer för målen ovan.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat med AMASS: - Sömlöst integrerade verktyg med syfte att semi-automatisera kvalificeringsprocessen, minimera manuellt arbete och producera återanvändbart bevismaterial. - Återanvändbar process-krav mappning med automatiserad generering av argument för utförandet av compliance-analys. - Ökad återanvändning av process- och produktkomponenter.

Upplägg och genomförande

Genomförande: 1: Som slutanvändare identifiera och definiera användarfall - State of practise v.s. State of art. 2: Utvärdera användarfallen och definiera krav. 3: Utveckla metoder och funktioner i AMASS plattformen. 4: Som slutanvändare utvärdera resultatet genom att jämföra State of practise med State of art.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01627

Statistik för sidan