ECSEL 2015 RIA AMASS OHB

Reference number 2016-01627
Coordinator OHB SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 840 822
Project duration April 2016 - March 2019
Status Ongoing
Venture Ecsel

Purpose and goal

Det yttersta målet är att sänka certifieringskostnaderna genom att etablera en ny helhetssyn och en orienterad strategi för arkitekturdriven säkerhet, multi- concern-säkerhet och för sömlös interoperabilitet mellan säkerhet / certifiering och teknisk konsultverksamhet tillsammans med tredjeparts verksamhet (externa bedömningar, leverantörsförsäkran). Målen inkluderar: -50% kostnadsminskning för certifiering -40% kostnadsminskning för produkt(åter)certifiering genom återanvändning -60% ökad interoperabilitet för certifieringsverktyg

Expected results and effects

Förväntade effekter inkluderar: -ökat Automatiserat stöd för kvalitetssäkring och certifieringsåtgärder -öka återanvändning av certifieringsprodukter i olika domäner för kvalitetssäkring och certifiering -öka antalet befintliga verktyg som sömlöst interopererar, genom AMASS resultat -öka antalet befintliga processer som sömlöst interopererar, genom AMASS resultat -Disseminationsaktiviteter via externa medel -Standardisations initiativ

Planned approach and implementation

AMASS kommer att skapa och befästa en verktygsplattform för certifiering öppen för hela Europa, ett ekosystem och ett uthålligt nätverk som spänner över de största vertikala marknaderna för CPS. Vi börjar genom att kombinera och utveckla tekniska lösningar mot validerade slutanvändarverktyg och kommer att förbättra och utföra ytterligare forskning om nya områden som inte omfattas av tidigare lösningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.