Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ECOCOAL syftar till att utveckla ett förnybart kol med ekologiska och sociala mervärden för hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig ersättning av fossila råvaror i industrin. Steg 1 hade följande resultatmål: * Systemlösningar förtydligade * Potential och prestanda uppskattad * Teknik- och aktörsbehov identifierade * Konstellation klargjord * SWOT genomförd * Plan och avtalsförslag för steg 2 * Uppdaterade effekt- och resultatmål.Projektet har arbetat med samtliga resultatmål och måluppfyllelsen bedöms som fullgod.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konstellationen har under steg 1 utökats och 5 nya aktörer har bekräftat deltagande i steg 2 (per 2015-12-30). Vi har kommit ett steg närmare effektmål efter steg 3, bl.a. genom att ett flertal av de industrier i Sverige som använder kol idag är intresserade av att delta i projektet och testa det förnybara kolet i sina processer antingen i steg 2 eller senare i steg 3. Den preliminära bedömningen är att prestanda för det förnybara kolet kommer att vara mycket hög avseende både klimatprestanda, sociala och ekologiska mervärden och kvalitet.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit på aktiviteter för att säkra ett fortsättningsprojekt. En workshop, flera möten och en mängd kontakter med befintliga och nya aktörer att bjuda in till steg 2 har genomförts. Detta har resulterat i fem nya aktörer till steg 2 (per 2015-12-30). Planen för steg 2 har vidareutvecklats, en SWOT har genomförts och prestanda och sociala och ekologiska mervärden har bedömts kvalitativt. Behov och potential har identifierats övergripande. Resultatspridning har gjorts genom t.ex. nyhetsbrev och presentationer. Bl.a. har Carbon Wealth presenterat vid COP21 i Paris.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00375

Statistik för sidan