Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eco Friendly and Smart Livestock Production (Smart Beef)

Diarienummer
Koordinator Hencol AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla prototypen och omvandla vår första affärsplan till en robust strategi för internationell kommersialisering och förbereda sig för en fas 2-demonstration.

Resultat och förväntade effekter

Smart Beef integrerar digitala enheter som vågar, RFID, smarta stall för uppfödning av boskap, vilket möjliggör realtidsinformation om enskilda djur. SME instrumentsmedel kommer att användas för att skapa ett självlärande system. Genom att använda inlärningsalgoritmer för att skapa en AI-modul, som stöder nyckelfunktionerna hos Smart Beef, kommer det att vara möjligt med fullständig genomsyn i realtid längs försörjningskedjor för flexibel produktionsplanering och kontroll.

Upplägg och genomförande

Hencol AB har bedrivit affärsutvecklingsaktiviteter och marknadsanalyser, delvis med visst expertstöd. Resultatet har hjälpt företaget att mer precist identifiera nyckelkriterier och nyckelmarknader för en framtida internationell produktlansering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 augusti 2018

Diarienummer 2018-03095

Statistik för sidan