Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9833, Neo-Lung, Lunds universitet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 2 079 500 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med det EUROSTARS-finansierade projektet var att utveckla ett system för icke-invasiv realtidsövervakning av lungfunktionen hos nyfödda barn. Den nya tekniken bygger på metoden ´gas in scattering media absorption spectroscopy´ (GASMAS) där en laserljuskälla och en sensor, som mäter syrgasabsorption, är placerade på huden av bröstkorgen. Användbarhet testades först på en fantom och sedan i djurförsök, vilka visade att man kan detektera komplikationer i lungan. För kliniskt bruk utvecklades systemet vidare, och vi kunde detektera syrgasabsorption hos en del barn.

Resultat och förväntade effekter

I den experimentella studien kunde vi detektera både syrgas (på våglängd 764 nm) och vattenånga (820 nm) från normala lungor och vi fick ett klart utslag vid komplikationer. Systemet blev godkänt att användas på nyfödda (inklusive prematura) barn av den medicinskt tekniska avdelningen vid Skånes Universitetssjukhus efter godkänd etisk prövning. Studien utfördes på 12 stycken nyfödda, friska, fullgångna barn.

Upplägg och genomförande

Genomförbarheten på nyfödda barn var god. Ljuskällan och detektorn var hudvänlig och undersökningen störde inte barnet. Systemet hade dock en svagare laserljuskälla än ursprungligen planerat, vilket vi konstaterade ledde till ett för lågt signal/brusförhållande i den kliniska studien. För vidare kliniska studier bör systemet vidareutvecklas och förses med en starkare diffus laserkälla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2015-04146

Statistik för sidan