E!9833 Neo-Lung

Diarienummer 2015-04146
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 2 079 500 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla ett system för icke-invasiv realtidsövervakning av lungfunktionen av förtidigt födda barn. Lungkomplikationer är mycket vanliga hos barn som föds före graviditetsvecka 30. Den nya tekniken som utvecklas inom projektet ´gas in scattering media absorption spektroscopy,´ GASMAS, har stor potential att bli ett kliniskt verktyg för övervakning av lungfunktion av dessa utsatta barn och för att optimera ventilatorinställningar. Resultatet av projektet blir en prototyp för en medicinsk utrustning som kan användas vid en klinisk prövning.

Förväntade effekter och resultat

Nuvarande diagnostiskmetoder för diagnostik av lungkomplikationer i förtidigt födda barn (röntgenfotografering och blodprover) är invasiva och innebär en risk för biverkningar. De kan inte heller användas för kontinuerlig realtidsövervakning. Ett system baserat på den GASMAS-metod som utvecklas inom projekter är icke-invasiv och ger en direkt övervakning av lungfunktionen. Tekniken skulle väl kunna komplettera de nuvarande metoderna, minska deras användning och stödja ventilatoroptimering. Det finns således en stark klinisk motivering för denna utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i en instrumentutveckling och en utvärderingsfas. Instrumentutvecklingen innefattar ljuskällorna, elektroniken, mjukvara, mäthuvud och system integration. Utvärderingsfasen innefattar en grundlig genomgång av de kliniska indikationerna av tekniken samt utvärdering av instrumentet i vävnadsfantomer som utvecklas inom projektet. Lunds Universitet är framförallt involverade i utveckling av mäthuvid, samt utvärderingsfasen. Vidare kommer LU vara involverad i design av utrustningen och mjukvaran för att försäkra dess kliniska anpassning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.