E!12014, ALEC, Adjusted Level of Effective Care (ALEC): closing the access and treatment gaps in mental health care, FRISQ HOLDING AB (PUBL)

Diarienummer 2018-00675
Koordinator FRISQ HOLDING AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 2 066 072 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Innovationsprojektet syftar till att utveckla och implementera en digital vårdmodell för psykisk ohälsa som kombinerar fysiska besök med automatiserad onlinebehandling så att vårdens resurser används på bästa sätt. Vårdmodellen bygger på LEON-principen och ska byggas på FRISQ Care:s unika tjänst för vårdplanering Syftet är att förbättra tillgången till vård samt optimera vårdnivån per patient för att öka antalet behandlade patienter för samma kostnad, samt förbättra vårdutfall sett i PROM och PREM.

Förväntade effekter och resultat

Den digitala vårdmodellen för psykisk ohälsa, byggd på FRISQ Care:s vårdplaneringstjänst, väntas leda till nyttor såsom: - Kortare vårdköer för sökande patienter - "Rätt" vård baserat på den sökande patientens allvarlighetsgrad och egenskaper - Effektivare nyttjande av vårdens resurser genom förenklad administration och dokumentation - Förbättrade vårdutfall mätt i PROM och PREM - Mer vård per investerad krona

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs som ett samarbetsprojekt mellan Lovisenbergs Diakonale Sykehus i Oslo, samt BRAIVE och FRISQ. Den digitala vårdmodellen designas gemensamt av de tre parterna, därefter gör FRISQ och BRAIVE nödvändig mjukvaruutveckling och konfiguration av respektives tjänster, därefter testas vårdmodellen med vårdpersonal och patienter på Lovisenberg distriktspsykiatriske senter, samt utvärderas genom en klinisk studie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.