E!11509 HiCut Plasmatrix Materials

Diarienummer 2017-03571
Koordinator Plasmatrix Materials AB
Bidrag från Vinnova 4 960 454 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med HiCut-projektet är att förbereda marknadsintroduktionen av VibraCoat-teknik och produkter. VibraCoat är ett revolutionerande nano-strukturerat material som är utformat för att absorbera vibrationer som uppstår under tillverkningsprocesserna. Affärsmöjligheten ligger i de anmärkningsvärda förbättringar som VibraCoat ger bearbetningen när det gäller kostnadsreduktioner och kvalitet. Dessutom kommer VibraCoat att bidra till utvecklingen av hållbar europeisk tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

HiCut-projektet kommer att överbrygga mellan TRL7 och TRL9 genom att implementera: A) uppskalning av beläggningskapaciteten (dvs installering av flera beläggningslinjer). B) optimering av beläggningsprocessen (dvs förbättring av genomströmningen av individuella beläggningslinjer). C) demonstration av VibraCoat under operativa förhållanden, dvs i fälttester utförda hos slutanvändare. VibraCoat-tekniken siktar på två stora marknader: A) Europeiska tillverkare av skärverktyg B) Den europeiska tillverkningsmarknaden i allmänhet med fokus på metallindustrin

Planerat upplägg och genomförande

1. Förbättring av HiPIMS Prototyp; Månad 1 - 13 Förbättra den nuvarande HiPIMS- utrustningen. 2. Pilotberedning och uppgradering av kapacitet Månad 6-18 Bedöm utrustningens prestanda. 3. Demonstration under operativa förhållanden Månad 4 - 14 Demonstrera prestanda i operativa industrimiljöer. 4. Förberedelser inför marknadsintroduktion Månad 6 -24 Identifiera marknadssegmenten och användarna 5. Gemenskapsbyggnad, projektreklam och spridning Månad 1 - 24 Genomföra kommunikations- och informationsspridningsplanen. 6. Projektledning; Månad 1 - 24

Externa länkar

Plasmatrix-materials websida IIP/KTH hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.