E!10602 FERRITIN - Eurostars Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples, Getica AB

Diarienummer 2016-03677
Koordinator GETICA AB - Sahlgrenska Science Park
Bidrag från Vinnova 1 132 707 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Att utveckla, validera och marknadsföra en 10-minuters turbidumetrisk immunoassay för bestämning av plasmaferritin i helblod. Metoden skall användas i ett point-off-care instrument eller i ett litet kliniskt-kemiskt analysinstrument.

Förväntade effekter och resultat

Mätningar av ferritin skulle bidra till en bättre kontroll av blodgivares järnstatus. Idag är ferritinbestämning för tidskrävande och görs inte. Den nya metoden är en snabb och kostnadseffektiv mätning av järnstatus. Blodcentraler kommer att få ett nytt verktyg för att adressera problemet med att blodgivare inte kan komma tillbaka för donation på grund av järnbrist. Rekrytering av nya blodgivare är både tids- och kostnadskrävande och det är en fördel att veta status innan rekrytering. Det blir också möjligt att ge rekommendationer till blodgivare för att förbättra status.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första steg kommer immunoassay-reagensen utvecklas och mätmetoden optimeras. I ett andra steg skall kliniska studier genomföras i samarbete med en universitetsinstitution. De kliniska studierna kommer att utformas för att ge information om hantering av patienter, ekonomiska besparingar för kliniker eller blodcentral. Resultaten kommer att publiceras i medicinska tidskrifter och på internet. Resultaten kommer också att användas av marknadsavdelningen. Parallellt sker aktiviteter inför produktlansering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.