Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10602, FERRITIN, Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples, Getica AB

Diarienummer
Koordinator GETICA AB - Sahlgrenska Science Park
Bidrag från Vinnova 1 132 707 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målet för projektet var att utveckla en produkt för bestämning av plasmaferritin i helblod. Marknaden efterfrågade dock en mer avancerad produkt som kan ge en bättre bild av blodgivarens järnstatus med en enkel och snabb analys. Vi har utvecklat en väl fungerande prototypprodukt som snabbt ger information om både hemoglobinvärde och plasmaferritinvärde för ett enkelt kapillärprov.

Resultat och förväntade effekter

Alla reagens som ingår i produkten har utvecklats av och produceras av Getica. Valet att göra den utökade och mer attraktiva produkten har förenklat produktionsprocessen för antikroppar och medförde också att nya komponenter produceras eller monteras hos Getica dvs komponenter till kassett och instrument. Ett protytypinstrument med kamerabaserad detektion har utvecklats hos Getica och Gentian. Den nya produkten är mer efterfrågad av blodcentraler och visar dessutom på högre känslighet än ursprungsprodukten. Interna kliniska tester på blodprov från friska frivilliga pågår.

Upplägg och genomförande

Getica har haft ansvaret för utvecklingen av reagens för analys av plasmaferritin i helblod samt huvudansvaret för kliniska studier och förberedelse för vetenskapliga manuskript. Getica har haft en omfattande roll i produktutvecklingen och har arbetat med utvecklingen av ferritinanalysen och optimerat reagens samt övriga komponenter för att få så hög känslighet som möjligt. Företagen inom Eurostarsprojektet har arbetat i nära samarbete med F&U-möten varje vecka för att i slutfasen kunna starta en gemensam intern klinisk studie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03677

Statistik för sidan