Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10203, Hands4All, A disruptive affordable myoelectrical prosthetic hand for optimal comfort and functionality, Prevas Aktiebolag

Diarienummer
Koordinator Prevas Aktiebolag - Prevas Aktiebolag, Västerås
Bidrag från Vinnova 829 807 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att ta fram en handprotes med hög grad av funktionalitet i storlekar som passar för män, kvinnor och barn. Projektet har visat att detta är möjligt, fungerande prototyper för den minsta och mest utmanande storleken finns framme och de övriga tre planerad storlekarna kommer att följa i rask takt efter att projektet avslutats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att proteser i storlekar för män, kvinnor och barn kommer att finnas tillgängliga på marknaden senast under 2020. Detta kommer att förbättra livskvaliteten för många människor som annars inte kunnat få en protes som i funktionalitet, storlek och vikt är anpassad för dem.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan i första hand Hy5, en SME från Norge och Prevas, ett konsultbolag i Sverige. Genomförandet och samarbetet har i stort fungerat mycket bra. Två delar som visat sig mer utmanande än man kunnat förutse är: 1 - En tekniskt nyskapande produktide från en SME och ett konsultbolag som behöver vara effektivt i nyttjandet av sina resurser 2 - Att skicka saker över gränsen mellan Sverige och Norge har orsakat svårigheter nästan varje gång. Kommentar kring 1: Planering och effektivt utnyttjande av resurser är svårt i ett projekt som pågår över lång tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01634

Statistik för sidan