E!10203 Hands4All, Prevas. A disruptive affordable myoelectrical prosthetic hand for optimal comfort and functionality

Diarienummer 2016-01634
Koordinator Prevas Aktiebolag - Prevas Aktiebolag, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 086 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Hands4All syftar till att ge en ny protes som kombinerar en störande hydraulisk manövreringsmekanism med ett effektivt pumpsystem och lätta men ändå robust 3D tryckta komponenter. Hands4All tar en användarcentrerad FoU strategi för att övervinna de återstående hindren (vikt och hastighet) för att nå en bekväm och funktionell protes. Miniatyrisering aktiviteter inom projektet kommer att utöka marknadstäckning även hona och barn, och därigenom stärka den allmänna sociala och ekonomiska potentialen effekt.

Förväntade effekter och resultat

Hands4All central föraren är den latenta marknadsmöjlighet som härrör från allmänt erkända användarnas behov av lättare, snabbare, starkare och mer prisvärd protes. Kommersiell myoelectrical protesen bipolarized mellan dåligt fungerande gripdon och kostsamma Bionic händer, medan bekvämligheten av båda fortfarande otillräcklig. Den unika hydrauliska mekanismen stöder Hands4All är en viktig teknisk möjliggörare, som erbjuder en solid grund för att utveckla en ny protes maximera komfort och funktionalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Den valda strategin bygger på FoU-verksamhet med utsikt mot användarkomfort och bekvämlighet, nämligen protesen vikt (WP2) och hållbarhet (WP2), samt övergripande protes funktionalitet, genom att förbättra grip snabbhet, styrka och kontroll (WP3). De viktigaste tekniska aktiviteter med fokus på att förbättra den nuvarande protes designen delades in i två stora arbetspaket som fokuserar de mer mekaniska baserade element (WP2) och de elektroniska centrerad aspekter (WP3). Dessutom kommer miniatyrisering insatser behandlas separat i ett visst arbetspaket (WP4).

Externa länkar

Hy5 hjemmeside

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.