Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10155, AeroFilter, Filter för selektiv rening av luft, Svenska Aerogel AB

Diarienummer
Koordinator Svenska Aerogel AB - Strömmavägen 2
Bidrag från Vinnova 3 419 099 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla skräddarsydda gas-adsorbenter baserad på nanoporös silica för filtrering/borttagning av oönskade och farliga kemikalier kända för att ha negativ påverkan på luftens kvalitet i byggda miljöer och kylskåp. Första delmålet är att förbättra luftkvaliteten för människor som bor i tätorter med hög population genom att ta bort gaserna SOx, H2S, NOx och VOC’s. Andra delmålet är att förlänga livslängden och kvaliteten hos grönsaker och frukter som lagras i kylskåp genom att ta bort gasen etylen som påskyndar mognadsprocessen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konsortiet har i allt väsentligt uppfyllt målen. SvAAB har utvecklat material med stora potentialer att ta upp gaserna SOx, H2S, etylen, form- och acetaldehyd. När det gäller aldehyder, har materialet ca 2.5 gånger högre adsorptions kapacitet och 15% bättre pris-prestanda än det bästa aktivt kol. Resultat från mognadstester gjorda på bananer visar att livslängden hos frukten förlängs med ca 25% i närvaro av vårt utvecklade filtermaterial. Arcelik är mycket intresserad av att tillsammans utveckla och förbättra materialen ytterligare för att göra den redo för marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har till stor del följt planen enligt ansökan. Filterkassetter av olika geometrier tillverkade av Akjel skickades till både IVL och Arcelik som i sin tur försåg kassetterna med olika gas adsorbenter tillverkade av SvAAB. Adsorption och desorption analys av materialen och undersökning av tryckfall över kassetten genomfördes av IVL. Arcelik via ett antal kylskåp med olika uppsättningar av frukter och analysinstrument genomförde mognadsstudier hos bananer. SvAAB har också tillsatt arbete åt marknadsföring och möten med potentiella kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2016-00999

Statistik för sidan