E!10155 AeroFilter - Filter för selektiv rening av luft, Svenska Aerogel AB

Diarienummer 2016-00999
Koordinator Svenska Aerogel AB - Strömmavägen 2
Bidrag från Vinnova 3 419 099 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Växande urbanisering, nya produkter och livsstilsfrågor bidrar till ökade emissioner av kemikalier i den byggda miljön. Ett projektsyfte är att förbättra inomhusluftens kvalitet i tätt befolkade stadsområden för människor som upplever hälsoproblem p g a luftföroreningar från trafik, förbränning, emissioner från material i inomhusmiljön, e t c. Ett andra syfte är att utveckla filterteknik för att avlägsna kemiska föreningar som förekommer i kylskåp; filterteknik som därigenom förlänger hållbarheten för varor i kylskåpet, t ex frukt, grönsaker, e t c, samt minskar dåligt lukt.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat av projektet kommer att resultera i ökad marknad för vitvaror och luftrenare och därigenom bidra till stärkt konkurrens på marknaden. Dagens konsumenter efterfrågar produkter som är såväl energi- som kostnadseffektiva. Utvecklad teknik kommer att bidra till förbättrad miljö för konsumenter och generellt. Många konsumenter är mycket miljömedvetna och kan förväntas välkomna nya, innovativa och effektiva produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Målet är att utveckla nanoporösa kiselbaserade filter, framtagna för att adsorbera förutbestämda grupper av kemiska föreningar som förekommer luftmiljön. Beroende av omgivande lufts sammansättning kombineras filtren i kassetter anpassade för avsedd applikation. Det viktiga resultatet av projektet blir tillverkningen av filter för att avlägsna oönskade kemikalier från inomhusluften, samt filter som fångar kemikalier som orsakar dålig lukt i kylskåp och accelererar mognadsprocesser hos frukt och grönsaker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.