Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA SMART CAMBER

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 817 223 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål att utveckla teknik för att mäta elastiska deformationer i pressar för plåtpressning samt metoder för att numeriskt kompensera verktygen redan under konstruktionsfasen. I projektet utvecklades och verifiera ett portabelt mätsystem baserat på fiberoptik samt numeriska metoder för att beakta pressdeformationer. Jämförelse med historiska data visade att ett kompenserat verktyg minskade behovet av manuell intrimning, dvs. slipning och polering, med 50%.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den nya mättekniken användes för att karakterisera elastiska pressdeformationer och utvecklade substitutiva FE-modeller för att beakta pressdynamiken numeriskt vid verktygsframtagning. Jämförelse med historiska data visade att ett kompenserat verktyg minskade behovet av manuell intrimning, dvs. slipning och polering, med 50%. Förväntade effekt av projektet är att framtidens pressar kommer utrustas med fiberoptik för mätning av elastiska deformationer och att numerisk kompensering kommer korta ledtider vid verktygsframtagning.

Upplägg och genomförande

Samtliga arbetspaket har genomförts och alla projektets leveranser har uppnåtts. Ursprunglig tanke var att även svenska konsortiet skulle modellera en press med alla ingående komponenter. Dessa planer reviderades eftersom nödvändigt CAD-underlag inte kunde erhållas. Endast spanska konsortiet kunde genomföra dessa studier. Svenska konsortiet fokuserade på substitutiva modeller. Tillsammans kunde dock projektets parter uppfylla samtliga mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 oktober 2021

Diarienummer 2018-03331

Statistik för sidan