EUREKA SMART CAMBER

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 828 631 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Idag beaktas inte elastiska verktygs- och pressdeformationer vid verktygskonstruktion och -framtagning i plåtformande industri. Detta leder till omfattande manuellt omarbete av verktygen för att kompensera för dessa deformationer. Projektets mål är därför att utveckla teknik för att mäta dessa elastiska deformationer samt metoder för att numeriskt kompensera verktygen redan under konstruktionsfasen.

Förväntade effekter och resultat

I projektet utvecklas och verifieras alla nödvändiga komponenter och metoder för att kunna kompensera verktygen. Det betyder att svenska företag omgående kan implementera teknik och metodik i sin framtagningsprocess. Effekten blir att inprovningstiden kan reduceras med 30% och verktygskostnaden med 10%. Projektet leder också till ökad försäljning av svensktillverkade sensorer och ett ökat samarbete mellan svenska och spanska akademier och företag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets tekniska utmaningar är stora men således finns också en stor potential vid ett lyckat genomförande och resultat. De tekniska utmaningarna kräver tät samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan: press- och verktygstillverkare och utvecklare av sensorer samt akademiska parter och OEM:er. Styrkan och mervärdet i ett internationellt projekt är att utvecklingen kan ske tillsammans med stora aktörer i alla delar av värdekedjan. Med bredare kompetens och större resurser ökar chansen till framgång och genomslag av teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.