EUREKA CELTIC Health5G - Future eHealth Powered by 5G

Diarienummer 2018-02861
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 16 529 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med Health5G-projektet är att identifiera nya användningsfall av e-hälsa som utnyttjar 5G-kapaciteter, studera och utveckla 5G enablers för användningsfall och validera verkliga e-hälsolösningar i verkliga miljöer och riktiga 5G-testnätverk. Inom det svenska konsortiet är avsikten att förbättra hemvården för patienter, i fråga om effektivitet och vårdkvalitet när det gäller hem rehabilitering och terapi, samt öka andelen patienter som övervakas genom Health5G innovationer och minska antalet personer som behandlas som sjukhuspatienter.

Förväntade effekter och resultat

Den stora innovationen av Health5G ligger i utvecklingen av nya eHealth-tjänster och i bakgrundsteknologier som möjliggör dessa tjänster. För Sverige kommer Health5G-projektet att bidra exakt med de tekniska framsteg som stöds av pilotprov och demonstranter för att säkerställa en smidig integrering och tillgång till hälsovårdsdata och behandling hemma, på sjukhus och i nödsituationer.

Planerat upplägg och genomförande

Det svenska konsortiet, tillsammans med de internationella partnerna, kommer att utforma och utveckla en IoT-infrastruktur, med sikte på säkerhet och integritet samt effektiva protokoll för trådlös kommunikation, som kommer att utvärderas på olika användningsområden för eHealth. Health5G-projektet är organiserat i 6 arbetspaket (WP) och 3 delprojekt (SP), var och en av de senare fokuserar på ett specifikt eHealth-användningsfall (framtida sjukhusmiljö, hälso- och sjukvård @ hem och nödsituationer) som drar nytta av 5G och tekniken utvecklingen och validering som behövs.

Externa länkar

Home page

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.