Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

E-handelsplattform Minimera.se

Diarienummer
Koordinator SHAPE FOR CHANGE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet har bestått av två delar - förstudie samt framtagande av en mjukvaruprototyp. Förstudien, som genomfördes i samarbete med extern expertis, har genomförts med gott resultat och visade att arbetet för att anpassa något av de analyserade alternativen till våra specifika krav är omfattande. Projektgruppen tog beslut om att det långsiktigt mest effektiva och lönsamma alternativet var att bygga en egen lösning. Utfallet av förstudien lade grunden för del två, som resulterade i konceptvalidering av det framtida systemet i sin helhet och skapandet av en fungerande prototyp.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett oss mer kunskap och en större förståelse för vilka behov Minimeras affärsmodell har. Vi har också identifierat vilka tekniska utmaningar som finns för att stödja en automatisering och att effektivisera arbetsprocesserna och valet att påbörja arbetet med att bygga en egen lösning togs av projektgruppen. En jämförande analys av arbetsflödet i dagens verktygsstöd och det som prototypen syftar till, visar att tiden som läggs på hantering av plagg kommer att halveras när det nya systemet är på plats.

Upplägg och genomförande

Förstudien som var den första delen av projektet lade grunden för arbetspaket två, som resulterade i konceptvalidering av det framtida systemet i sin helhet och skapandet av en fungerande prototyp av detsamma. Att vi med hjälp av Vinnova fick möjligheten att noga utvärdera marknadens utbud av befintliga e-handelsplattformar för att komma fram till att vi som teknikbolag ska bygga ett eget system kommer vara högst avgörande för Minimeras framtid för att bli konkurrenskraftiga och ta en ledande position på marknaden för hållbar konsumtion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00583

Statistik för sidan