Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E-hälsa Dialys: Telenefrologi för att möjliggöra att hemvård blir standard för dialysvård

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsakliga syfte har varit att sammanställa en ansökan till steg 2, Samverkansprojekt, av Utmaningsdriven innovation. Målet har varit att bygga ett konsortium, att formulera ett projektförslag, samt att skriva en komplett ansökan om finansiering för att utveckla, implementera och utvärdera ett integrerat telemedicinsystem för stöd åt kroniskt njursjuka i hemdialys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten överensstämmer väsentligen med målen, och de är framför allt följande: a) Ett starkt och komplett konsortium av partners med goda möjligheter att genomföra nödvändig utveckling och ibruktagande av den aktuella e-hälsolösningen, samt att genomför pilotfas med tillhörande analys av dess konsekvenser, problem såväl som möjligheter. b) En komplett ansökan med realistisk genomförandeplan. c) Och slutligen,skicka inansökan till Vinnova

Upplägg och genomförande

Trots en god projektplan, och trots en bra start, innebar sommaren förseningar på alla fronter. Förseningar som det inte var helt enkelt att arbeta ikapp. Emellertid, gick skapande av konsortiet bra efter sommaren, mycket tack vare gott gensvar från de potentiella industriparterna. Svårare var det med kliniska partners för pilotprojektet. Klinikerna var mycket intresserade av att delta, men processen för att få medgivande från de respektive huvudmännen var trögare än förväntat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00940

Statistik för sidan