E-facts

Diarienummer 2012-04411
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm
Bidrag från Vinnova 916 144 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

150 normalladdplatser har installerats. I dialog med förare har bästa placeringen hittats. Elen är grön och ingår i P-avgiften så staden behöver ej elkoncession. Elbolagen har begärt att få anlägga publik snabbladdning på stadens mark och staden har därför inte självt behövt driva denna utveckling. En policy utarbetats för tidsbegränsad tillåtelse. Denna behandlar såväl teknisk prestanda, standarder, framtida utvidgning, som rent estetiska och säkerhetsmässiga överväganden. Förutsättningar för elbilar i bilpool har utretts och en öppen bilpool med 2 elbilar har installerats

Resultat och förväntade effekter

Stockholm har idag en växande elbilsmarknad, laddinfrastrukturen växer, elbilsmarknaden fördubblas varje år, hälften av landets elbilar rullar i Stockholm Det internationella idéutbytet har varit fruktbart. Bl.a. baserat på denna inspiration övervägs nu en laddplan för Staden. Dock finns flera författningsmässiga hinder för kommuner att driva på elbilsutvecklingen. Den internationella utblicken har visat att många lagar är specifikt svenska. Staden har sammanställt vilka det gäller och utrett vad som behöver ändras och en begäran till regeringen är under utarbetande.

Upplägg och genomförande

E-facts har varit ett administrativt krångligt projekt, med utbyte av partners, försenat besked och partners som haft olika förutsättningar från sina bidragsgivare. Samarbetet har därför fokuserat på utbyte av erfarenheter - vilket dock varit mycket givande. E-facts i Stockholm har varit ett komplement till stadens övriga elbilsarbete och den försenade starten innebar att andra medel fick användas till åtgärder som planerats i E-facts. I vissa fall har andra aktörer hunnit ta initiativ och staden har kunnat fokusera på andra nödvändiga åtgärder för elbilsutvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.