Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DYNASTEEL

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Inst f Hållbar produktionsutv
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2022 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Syfte och mål

DYNASTEEL presenterar flera fördelar för hållbarhet och ökad konkurrenskraft. Fördelarna med ekonomisk hållbarhet inkluderar smart planering som minimerar produktionsstopp, ökar leveransen i tid och minskar energin i logistiken. Fördelarna med miljömässig hållbarhet innebär att optimera vägar för leverans av material som leder till minskade CO2-utsläpp. Fördelarna med social hållbarhet består i att stödja förarnas inlärningskurva, minska stress på jobbet, hjälpa beslut i logistiken och minska antalet incidenter på jobbet.

Resultat och förväntade effekter

DYNASTEEL presenterade resultat på tre nivåer. På platsnivå identifierade projektet krav för att öka synligheten och möjliggöra dynamisk schemaläggning av lastbärare. På värdekedjenivå etablerade det möjliggörare och utmaningar för att realisera dynamiska möjligheter och krav för datasäkerhet, systeminteroperabilitet, processer, prestandamätningar och hållbarhet. På IndTech-nivå upptäckte den behovet av att samarbeta med leverantörer som möjliggör digitala tjänster inklusive övervakning, kontroll, optimering och autonomi för resurser.

Upplägg och genomförande

Ett samarbetssätt mellan KTH och SSAB kännetecknade detta projekt med start med ett gemensamt uppstartsmöte i Oxelösund den 9 mars 2022. Viktigt är att KTH och SSAB genomförde separata aktiviteter präglade av sin expertis. Personal från KTH och SSAB träffades varje vecka i syfte att planera, följa upp och diskutera delfynd. Vidare designade personal från KTH fyra workshops på plats med mänskligt centrerad design och snabb prototyping för att utveckla fyra konceptuella lösningar. Dessutom organiserade KTH och SSAB separata arbetsaktiviteter för att generera resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 januari 2023

Diarienummer 2021-04927

Statistik för sidan