DYNAMITE - Dynamisk människa-automation interaktion

Diarienummer 2014-05220
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 4 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Syfte och mål

DYNAMITE har syftat till att öka samarbetet mellan människor och automationssystem, med hjälp av smarta och innovativa lösningar för både fysiska och kognitiv automatisering.Målet var även att vidareutveckla tidigare lösningar och applicera dessa i industrimiljö och därmed satsa på TRL runt 7. Lösningar som kollaborativa arbetsceller, instruktioner med glasögon och virtuella verktyg för simulering av människa maskin interaktion har alla testats ute i industrin vilket visar att projektmålet uppfyllts.Dessa resultat har också publicerats på vetenskapliga konferenser.

Resultat och förväntade effekter

En stor del av resultatet var att sprida kunskap inom automation och digitalisering.Detta har gjort genom ett antal demonstratorer i industrin men eftersom tekniken gällande kollaborativa robotceller och instruktioner i glasögon fortfarande är under utveckling har inga längre tester kunnat göras. Detta hoppas kunna göras i ytterligare forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektet har varit att ha tätt samarbete mellan industri och akademi och att utveckla demonstratorer parallellt i arbetspaketen. Alla arbetspaket har utvecklat och demonstrerat minst en demonstrator med hjälp av en eller flera partners vilket kan ses som ett lyckat projekt. Projektresultaten har presenterats på såväl internationella och nationella konferenser, både vetenskapliga och popularvetenskapliga vilket gör att resultaten nått en bred publik. Delar av projektresultaten har även använts i utbildning av ingenjörer inom maskin och mekatonikprogram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.