Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dynamisk styrning av gasprocesser vid värmebehandling av stål, DynaSty

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 2 650 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Projektets idé är att styra processer för värmebehandling av stål i kolrik atmosfär för att möjliggöra snabbare och resurseffektivare processer samt prediktering av resultatet. Genom dataanalys, digital tvilling, dynamisk styrning av CO-halt och återkoppling till processen erhålls en optimerad gasförbrukning samt att kassationer och onödigt långa ugnstider, och CO2-avtryck, hålls till ett minimum. Mål: 40% lägre CO2-footprint/millimeter härddjup samt högre processkvalitet och därmed minskade toleranser och efterarbetning på härdade komponenter.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är att projektet ska påvisa de tids- och resursbesparingar som kan uppnås med att dynamiskt styra gasatmosfären, samt att visa på en högre kvalitet hos produkten. Förväntad effekt av projektet är att några av de deltagande företagen investerar i utrustning för dynamisk styrning och börjar tillämpa detta i produktionen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fem arbetspaket AP1. Metodutveckling, beräkningar av gasatmosfärer AP2. Dynamisk styrning av sätthärdning AP3 Neutralhärdning AP4 Utvärdering och optimering för resurseffektivisering AP5: Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2024

Diarienummer 2021-02383

Statistik för sidan