Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Drive Sweden Test Site Stockholm Verklighetslabbet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har förstärkt projektet ´Drive Sw eden Test Site Stockholm´ och uppbyggnaden av test och demo site i för självkörande fordon för delad mobilitet och mobilitet som tjänst. Framför allt har projektet fokuserat på möjliggörande och genomförande av test och demo-aktiviteter, utvärdering av dessa aktiviteter och samt förstudier och stödjande av framtagning av projektansökningar för nationell och internationell finansiering. Projektet har även tagit fram en roadmap för utvecklingen av testsiten.

Resultat och förväntade effekter

- projektet har skapat en testsite i form av en plattform där organisationer kan mötas och utbyta kunskap samt testa/demonstrera och utvärdera teknik, tjänster och affärsmodeller kring självkörande fordon, samt genomfört fleratalet förstudier inom dessa områden. Att skapa en testsite tar lång tid, och detta projekt har bidragit med att bygga en grund och en organisation som stödjer fortsatt arbete. - 6/9 2017 arrangerades en demonstrationsdag i Kista där projektets alla parter deltog. Demonstrationen visades för yrkesverksamma inom transportbranschen samt för en öppen publik.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har planerats och styrts av en koordineringsgrupp med en person från vardera part och med ITRL, KTH, som projektledare. Projektledaren har rapporterat till Drive Swedens koordinator Jan Hellåker. Projektet har fungerat som en ´ledningscentral´ för att hålla samman och synkronisera och korsbefrukta pågående aktiviteter. Under projektets gång har ett antal frågeställningar relaterade till självkörande delade fordon identifierats och genomförts. Dessa har lett till nya forskningsprojekt eller till demonstrationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05004

Statistik för sidan