Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden Policy Lab

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 808 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet levererar utifrån två led. Det första ledet handlar om policylabb som projektform. Projektet har testat att arbeta utifrån ett nytt koncept med öppen design, vilket är ett nytt sätt att organisera projekt för att möta regulatoriska utmaningar i teknik-fokuserade utvecklingsprojekt. Resultatet är att den öppna designen fungerar och att det finns ett intresse från andra projekt att samarbeta med Policy Lab för att komma vidare i sina utmaningar, vilket motsvarar den andra dimensionen i projektet - att arbeta med verkliga behov.

Resultat och förväntade effekter

Genom Policy Lab kan aktörerna på den svenska marknaden öka sin kunskap om hur de existerande regelverken stöttar och hindrar marknadsinförandet av ny teknik och nya tjänster. Därigenom syftar projektet till att stärka Sveriges innovationskraft genom att säkerställa en laglig teknik- och tjänsteutveckling för att på så sätt föra fram Sverige som en attraktiv marknad för innovation hos internationella aktörer.

Upplägg och genomförande

Genom workshop-formatet ges de olika aktörerna möjligheten att träffas på en neutral plats för att byta erfarenheter och perspektiv. Det i sin tur skapar förståelse för den andre och ger utrymme för nya konstellationer och nätverk. Med en ökad kunskap och nya färdigheter kring Policy Lab-metoden bland de svenska aktörerna skapas också bättre förutsättningar att hantera kommande utmaningar i gränslandet mellan innovation och lagstiftning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2021

Diarienummer 2019-04813

Statistik för sidan