Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden koordination

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 15 920 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Drive Swedens syfte är att samla relevanta aktörer för att gemensamt skapa framtidens hållbara och säkra mobilitet för människor och gods, baserat på uppkopplade, delade och alltmer självkörande fordon. Programmet har under den inledande treårsperioden levererat på detta mål genom att ha samlat en oförväntad bredd av aktörer som delar vår vision. Vi har också skapat förutsättningar för ca 35 projekt som bidrar till målet, och väsentligen höjt medvetandet om möjligheterna med framtidens mobilitet, inte bara i Sverige utan även globalt.

Resultat och förväntade effekter

Som för alla strategiska innovationsprogram så är målet för de första åren att etablera sig centralt i det aktuella ekosystemet och att ta ledningen för innovationsarbetet inom området. Med hänvisning till bl.a. - kraftigt ökat och breddat partnerskap, även internationellt - programmets kommunikativa insatser med konferenser, nyhetsbrev etc. - genomförandet av drygt 30 projekt - etablerandet av en programstruktur med väldefinierade temaområden - involverandet av allmänheten i olika demonstrationsprojekt så hävdar vi att målen för denna programperiod är uppfyllt med råge.

Upplägg och genomförande

Programchefen med stöd av ett Programkontor på 15 personer har varit den centrala operativa resursen i programmet, med Programstyrelsen som sin överordnade enhet. Styrelsen väljs i ett transparent förfarande, där alla partners har rätt att kandidera. Programmet har delats upp i mer allmänna programaktiviteter som konferenser, omvärldsanalys, kommunikation mm och initierande av projekt. Projekten har varit antingen strategiskt utvalda av arbetsgrupper inom programmet, eller resultat av programmets öppna utlysningar, där programledningen satt upp ramarna för dessa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2015-07127

Statistik för sidan