Drive Sweden koordination

Diarienummer 2015-07127
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 15 920 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Drive Sweden Coordination syftar till att driva det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden under kommande treårsperiod, på ett sätt som optimerar resultatet utifrån dom allokerade resurserna.

Förväntade effekter och resultat

Ge ut nyhetsbrev med omvärldsanalys öka antalet deltagande program partners Arrangera minst två Round Tables/sektor & år Arrangera Samverkansforum Sätta Sverige på automationens världskarta

Planerat upplägg och genomförande

Drive Sweden koordination avser bemanning av programkontoret för Drive Sweden som sköter den dagliga driften av programmet, inkluderande intern och extern kommunikation och nätverkande, samt omvärldsbevakning.

Externa länkar

www.drivesweden.net

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.