Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 12 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ”System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform åtkomlig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer. Plattformen och tjänsterna syftar till att supporta ökade grad av automatisering av transporter samt lansering av nya mobilitetstjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Molnplattformen "Drive Sweden Innovation Cloud" används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon i Stockholm och Göteborg. Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse. Delar av funktionaliteten har kunnat kommersialiseras av projektets aktörer. Drive Sweden Innovation Cloud finns tillgänglig på www.drivesweden.net

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under 2017-2018 arbete uppdelat på följande arbetspaket: WP1 Molninfrastruktur och gemensamma tjänster WP2 Funktionalitet som stödjer Automatiserade transporter WP3 Funktionalitet som stödjer Mobilitetstjänster

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 september 2017

Diarienummer 2017-04435

Statistik för sidan