Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Diarienummer 2017-04435
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 12 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektets mål är att förse Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform och relaterade förutsättningar för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området automatiserad och uppkopplad mobilitet. Projektets mål är även bygga kompetens i Sverige, både hos industri och hos akademi, inom uppkopplad och digital trafikledning, automatisering, mobilitet, logistik samt artificiell intelligens.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en gemensam teknik- och tjänsteplattform, "Drive Sweden Innovation Cloud", som möjliggör införande av uppkopplade digitala tjänster som stödjer demonstration och vidareutveckling av automatiserade transporter och mobilitetstjänster. Den förväntade effekten av detta är att stärka svensk industri, akademi, myndigheter och övriga aktörer inom området, och därigenom möjliggöra en ledande position inom området. Projektet förväntas även påskynda framsteg och innovation i det svenska transportstystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och omfattar under 2017-2018 arbete uppdelat på följande arbetspaket/leverabler: WP1 Molninfrastruktur och gemensamma tjänster WP2 Funktionalitet som stödjer Automatiserade transporter WP3 Funktionalitet som stödjer Mobilitetstjänster Under denna projektperiod förses den gemensamma molnplattformen med utvecklad regelmotor, transaktionshantering samt utvecklade gränssnitt mot testsiter och partners. Ovanpå detta kommer molnplattformen att stödja delprojekt inom MaaS och Automatisering.

Externa länkar

https://www.drivesweden.net/Drive-Sweden-projekt/systems-and-services-mobility https://www.drivesweden.net/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.