Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet - 2016

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 6 240 171 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet syftar till att förse Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform och relaterade förutsättningar för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området automatiserade transporter och mobilitetstjänster.

Resultat och förväntade effekter

En gemensam teknik- och tjänsteplattform, Drive Sweden Innovation Cloud, har tagits fram, där uppkopplade tjänster huserar och är åtkomliga för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer. Den gemensamma plattformen nyttjas av flera Drive Sweden projekt och partners.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom etablering av Drive Sweden Innovation cloud samt genom förstudier och aktiviteter kring kommande funktionalitet och projekt genomförts. Mer information och förstudierapporter finns tillgängliga på www.drivesweden.net/Drive-Sweden-projekt/systems-and-services-mobility

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02984

Statistik för sidan