Driftstöd Bioprocess Innovation Center

Diarienummer 2017-05288
Koordinator GE Healthcare Life Sciences Innovation Center AB - GE Healthcare Life Sciences Innovation Center
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med driftstödansökan är att säkra övergången mellan uppförande och normaldrift av Centret. Centret verkar för utveckling och industrialisering av teknologier för produktion av bioläkemedel. Centret kommer att skapa ny drivkraft inom svensk life-sciences forskning och industri, bidra till ekonomisk tillväxt, och ge Sverige en stark position på världsmarknaden. Den kommer även att öppna för produktionssatsningar, utbildning och forskning i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt innovationsmiljö för akademi, SMFs och större bioprocess-industri genom att ge möjligheten för projekt att testa sina innovationer i en öppen testmiljö för bioproduktion direkt kopplad till industriella aktörer på global nivå. Industriell uppskalning genom att möjliggöra testning och realistiska driftsättningsförsök av nya bioprocessteknologier. Tillgängliggöra produktionsmiljö för utbildning på universitetsnivå. Stark kopplingen till olika Life Science inkubatorer.

Planerat upplägg och genomförande

För uppstarten av Bioprocess Innovation Center kommer ett dedikerat projekt team att arbeta med följande arbetspaket för driftsättning av Center: - Uppstart och utveckling av arbetsrutiner, stödtjänster och förvaltning av utrustning - Utveckling av rutiner och processer kring administration och ekonomi - Informationsutbyte, synlighet och marknadsföring

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.