Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Down the Well

Diarienummer
Koordinator FORGOTTEN KEY AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det primära syftet med projektet var att bevisa spelet Down the Wells kärnvärden genom att utforska system för att skapa upplevelser i mjukare spektrum av spelinteraktioner. Detta genom att iterera över prototyper och producera en spelbar demo som kan användas vidare i en säljprocess. Målet är uppnått och vi har både en design för spelet som helhet, en tydlig produktionsplan för färdigställande samt en spelbar prototyp som används i säljsyfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är inledda dialoger med förlag och investerare för fortsatt utveckling av projektet. Det är ännu för tidigt för att veta huruvida detta kommer ge konkreta reaktioner nu, eller om det dröjer till senare i tiden innan projektet kan tas upp i full produktion. Projektet kan från nuvarande statide tas vidare till full produktion, antingen genom extern finansiering eller genom egen investering i projektet.

Upplägg och genomförande

Genomförandet var att arbeta agilt i sprintar efter processer utvecklade internt. Ett av delmålen var att testa dessa processer och förbättra dem under projektets gång. Vi kan konstatera att delar av våra ambitioner var satta något väl högt, och vi har anpassat både vår design och vår produktion och vår metod efter de utmaningar som mött oss på vägen. Utmaningar har bestått av organisatoriska utmaningar (hierarki, hur delar vi ner uppgifter och bildar målsättningar), samt såklart också kreativa (hur vissa känslor uppstår från gameplay, och hur man lär ut nya konventioner till spelare).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00426

Statistik för sidan