Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport Datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon (pdf, 537 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Det finns ett stort behov av att förbättra serviceplaneringen på fordon, att göra service när den verkligen behövs. Volvo Technology och Högskolan i Halmstad har utvecklat en metod för automatisk feldetektering med hjälp av uppkopplade fordon. Metoden fungerar mycket bra med det finns trots det många forskningsfrågor kvar, bland annat. 1) Vad finns det för begränsningar/fördelar med den föreslagna metoden kontra existerande metoder? 2) Finns det fall där ickelinjära modeller är bättre än linjära? 3) Behövs tidsfördröjda signaler för att göra bra modeller? 4) är det möjligt att bygga upp en kunskapsdatabas över felfall utifrån modelldata? 5) Kan man med denna metod beräkna ´remaining life time´? 6) Hur ska helhetslösningen se ut, tjänsterna? En del av ovean frågor kommer att besvaras inom ramen för resten av doktorandstudierna, en del kommer att initieras till nya projekt

Långsiktiga effekter som förväntas

Doktorsexamen Akademiska publikationer Demonstratoranläggning för test av den föreslagna metoden för ökad tillgänglighet och kvalitet av kommersiella fordon Kompetenshöjning Fördjupat samarbete mellan Volvo och Högskolan i Halmstad

Upplägg och genomförande

Volvo Technology driver projektet och har en industridoktorand som skall ta sig till en avslutande doktorsexamen. Industridoktoranden arbetar i mycket nära samarbete med forskare och handledare på Högskolan i Halmstad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04102

Statistik för sidan