Distribuerat fiberoptisk system för detektering av överhettning

Diarienummer
Koordinator PROXIMION AB
Bidrag från Vinnova 2 975 080 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem

Syfte och mål

I nära samarbete med flygindustrin utveckla och verifiera systemkritiskt temperaturövervakningssystem för detektering av överhettning i civila flygplan. Ambitionen är att ersätta dagens elektriska givare som används för att monitorera rör som transporterar het luft från jetmotorer till olika delar av flygplanet med distribuerade fiberoptiska temperatursensorer och därmed skapa ett fiberoptiskt baserat övervakningssystem för kommersiell flygindustri. De elektriska systemen har flera fundamentala begränsningar samtidigt som en distribuerad mätning är systemkritisk

Förväntade effekter och resultat

Projektet resulterar i ett komplett system som kommer att levereras till den tilltänkta flygplanstillverkaren för systemtester i testbänk (på ej flygfärdig utläsningsutrustning). Detta innebär utveckling och kvalificering av sensorer, utveckling av kritiska delar av utläsningsutrustning, samt genomförande av egna systemtester. I en bredare bemärkelse innebär projektet helt nya kunskaper som möjliggör längre, mer högupplösta fiberoptiska sensorer i kombination med ett snabbt monitoreringssystem. I linje med stark marknadsefterfrågan för system för krävande miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets idé är att ta kunskap och erfarenheter från nyligen utvecklade distribuerade temperaturövervakningssystem för att utveckla motsvarande system för kommersiell flygindustri. Under 2017 besvarade Proximion första steget i en upphandling av det tilltänkta systemet från en av de två stora flygplanstillverkarna. För att minska både kommersiell och teknisk risk samarbetar Proximion med forskningsinstitut och privata aktörer med specifik expertkunskap, samt bygger vidare på utvecklingsprojektet med SAAB som agerar referensgrupp och är tänkt framtida systemägare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-01896

Statistik för sidan