Distribuerad reglering av fordonståg II

Diarienummer 2012-03666
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 1 050 320 kronor
Projektets löptid mars 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2012-02548-en

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att studera hur en distribuerad styrning av ett fordonståg kan realiseras med hjälp av sensorer och kommunikation mellan fordon och fordon till infrastruktur. Arbete har utgått ifrån kravbild från fordonsindustrin och en tänkt produkt, samt tekniska begränsningar i idag tillgänglig teknik. Focus i projektet har varit på Praktiska aspekter kring fordonståg Utveckling av strategier för hantera mellan fordonstågets medlemmar varierande prestanda med avseende på topografi Utveckla strategier för hantera package loss i V2V-kommunikationen

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på hur fordons tåg kan realiseras på ett trafiksäkert sätt samt hur stor energibesparingspotensialen är. Projektet har även bidraget till att öka kunskapen kring V2x kommunikation och optimal reglering. Kunskap som är av vikt vid framtagande av ny produkteter och funktioner baserade på cooperativitet mellan fordon och/eller kräver adaption till omgivningen. Exempel på sådana funktioner skulle kunna var adaptiva farthållare, nödbromssystem, osv. Projekten har stärka samarbetet mellan Scania CV AB och KTH, genom de gemensama doktorandprojektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av ett doktorandarbete, med en på Scania CV AB anställd doktorand som bedrivit sina studier vid Reglerteknik, KTH. Doktoranden har handläts av en huvudhandledare och en bihandledare från Reglerteknik, KTH samt två bihandledare från Scania CV AB. Huvuddelen av arbetet har genomförts av doktoranden, dock har Scania CV AB bistått med resurser i form av fordon, förare, ingenjörstid under framförallt tester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.