Disruptiv GaN från Lund: Pilotproduktion och marknadsintroduktion

Diarienummer 2018-02149
Koordinator HEXAGEM AB - Hexagem AB, Lund
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Som leverantör av halvledarsubstrat, som råmaterial, är det Hexagems mål att framställa substrat med överlägsen kristallinitet och renhet jämfört med befintliga kommersiella alternativ. I projektet skall Hexagem etablera kapacitet och utveckla kvalitetskontroll för produktion av medelstora partier av högkvalitativa nanotrådsbaserade GaN-substrat. Dessa kommer att användas som prototyper och för vidare utvecklings-/utvärderingsprojekt tillsammans med potentiella kunder och samarbetspartners inom kraftelektronikbranschen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet möjliggör för företaget att under 2019 påbörja etablering av en marknadsnärvaro för teknologin samt att nå målen för en första prototypprodukt och påbörja projekt tillsammans med externa samarbetspartners.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på resultaten från steg 1 som demonstrerade att det är möjligt att skala upp tekniken för framställning av kommersiellt gångbara substrat. I steg 2 genomförs uppskalningen vilken inkluderar aktiviteter inom teknikutveckling, kvalitetskontroll och affärsutveckling.

Externa länkar

www.hexagem.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.