Disruptiv GaN från Lund: Pilotproduktion och marknadsintroduktion

Diarienummer 2018-02149
Koordinator HEXAGEM AB - Hexagem AB, Lund
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups fas 2 våren 2018