Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Displaypanelcertifiering för fordonsindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Netlab, Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02567.pdf (pdf, 236 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte Att utreda om det är möjligt att skapa en certifiering av bildskärmspaneler i bilar. Om detta är möjligt ska projektet leverera ett kravdokument med tillhörande mätmetoder och en beskrivning av certifieringssystemet där också prioriteringar om vilka krav som bör ingå initialt och vilka som bör utvecklas mera för att införas vid ett senare tillfälle. Mål Projektet kommer att leverera en komplett certifiering med kravnivåer och testmetoder, samt en roadmap för kommande uppdateringar av certifieringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett certifieringsdokument innehållande kravnivåer och mätmetoder för panelcertifiering för fordon har tagits fram. Dessutom har en roadmap för kommande krav utarbetats. En certifiering kommer att lanseras för display paneler i fordon. Det förväntas ge ökad lönsamhet för TCO Development, minskade kostnader för upphandling av paneler för fordonsindustrin och ökad visuell kvalitet som bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har koordinerats av Acreo, med projektmöten varannan vecka huvudsakligen online. Kick-off möte organiserades på Volvo Cars i Göteborg. Mätningar och tekniskt arbetet har huvudsakligen genomförts på Acreo i Kista. Volvo Cars tillhandahöll bil och display paneler, samt var på besök för genomförande av mätningar under några dagar. Panelerna har även mäts och studerats på Acreo över en längre tid även efter besöket från Volvo. 90/5000 TCO Development har övervakat skrivandet av certifieringsdokumentet och roadmappen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02567

Statistik för sidan