Dirac for GAP

Diarienummer 2016-02916
Koordinator Dirac Research AB
Bidrag från Vinnova 119 520 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

UCLA-studenterna fick i uppgift att ta fram en strategi åt Dirac för USA-marknaden. Uppdraget misslyckades då studenterna grundat sina rekommendationer på marknaden i konsumentled och inte i företagsled vilket gör resultatet värdelöst. Detta hade kunnat undvikas om UCLA haft en mer transparent projektmetodik där företaget kunnat komma med mer återkoppling under resans gång och fått chans att verifiera studenternas antaganden.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet, en mycket enkel och grov affärsplan, motsvarade inte förväntningarna.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget som UCLA använder är inte tillräckligt transparent. Trots veckovisa möten med studenterna fick vi inte se deras antaganden och analys förrän projektet var 95% klart. Hade vi tidigt sett deras antaganden kring marknaden hade det varit enkelt att styra om projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.