Dirac for GAP

Reference number 2016-02916
Coordinator Dirac Research AB
Funding from Vinnova SEK 119 520
Project duration May 2016 - January 2017
Status Completed

Purpose and goal

UCLA-studenterna fick i uppgift att ta fram en strategi åt Dirac för USA-marknaden. Uppdraget misslyckades då studenterna grundat sina rekommendationer på marknaden i konsumentled och inte i företagsled vilket gör resultatet värdelöst. Detta hade kunnat undvikas om UCLA haft en mer transparent projektmetodik där företaget kunnat komma med mer återkoppling under resans gång och fått chans att verifiera studenternas antaganden.

Expected results and effects

Resultatet, en mycket enkel och grov affärsplan, motsvarade inte förväntningarna.

Planned approach and implementation

Projektupplägget som UCLA använder är inte tillräckligt transparent. Trots veckovisa möten med studenterna fick vi inte se deras antaganden och analys förrän projektet var 95% klart. Hade vi tidigt sett deras antaganden kring marknaden hade det varit enkelt att styra om projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.